Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade

Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Het grootste deel van ons team is al lang werkzaam bij ons op school, zonder overigens stil te staan in hun ontwikkeling. Sterker nog de afgelopen jaren hebben we meerdere scholen op bezoek gehad om naar onze vorm van onderwijs te komen kijken. Alle leerkrachten, maar ook het ondersteunend personeel zijn of worden didactisch coach. Door het didactisch coachen  willen we kinderen bewust laten worden van hun eigen leerstijl/leerhouding en ze leren hoe ze zelf met de leerstof om kunnen gaan. Daarnaast leren we leerlingen hoe ze hun opdrachten kunnen aanpakken en waar ze tegen aanlopen bij het leren. Door leerlingen hiervan bewust te maken, leren we ze zelfstandig hun problemen op te lossen, maar ook hun eigen valkuilen te herkennen. Verder heeft iedereen de cursus Zin in Lezen en de workshop voor de invoering van de nieuwe schrijfmethode gevolgd. Voor het komende jaar zullen we op teamniveau ons nog meer verdiepen in het toepassen van het EDI-model.
 
Naast de gezamenlijke studiemomenten volgt elke leerkracht ook nog eigen cursussen vanuit het Arcadebrede programma, zoals bijvoorbeeld het omgaan met hoogsensitieve leerlingen, het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en specifieke taal- en rekencursussen.