Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Vakantieregeling
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Hoofdluisbeleid


Na iedere vakantie van minimaal een week worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis door vrijwilligers binnen de school.
We werken inmiddels een paar jaar op deze manier en dit heeft er toe geleid dat we het hoofdluisprobleem aardig in de hand houden. Natuurlijk is het niet te voorkomen, maar het komt gelukkig weinig voor.
Wanneer wordt geconstateerd dat een leerling hoofdluis heeft worden ouders nog dezelfde dag o[ de hoogte gebracht.
Wanneer u thuis constateert dat uw zoon of dochter hoofdluis heeft is het belangrijk om dit op school te melden. Op deze manier kunnen we voorkomen dat er onnodig veel kinderen mee besmet worden. Overigens kunt u op de site van de RIVM de actuele behandeladviezen vinden:  https:// www.rivm.nl.