Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

De Bibliotheek op school (dBos)


Op school hebben we een bibliotheek. De bibliotheek bevat een ruime collectie, moderne boeken. De  leerlingen kunnen dagelijks nieuwe boeken lenen en daarnaast maakt de school gebruik van het programma School Wise, een programma voor  mediawijsheid. De bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarin bibliotheek en school structureel samenwerken op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Elk jaar vullen de leerlingen en leerkrachten de leesmonitor in. Hierdoor krijgen we zicht op de leesmotivatie van leerlingen. In vergelijking met heel Nederland scoren wij niet slecht. Opvallend is dat naarmate de leerlingen ouder worden de leesmotivatie wegzakt en dat jongens minder graag lezen dan meisjes. Overigens is dit een landelijk beeld. Regelmatig brengen we het belang van lezen en voorlezen onder de aandacht bij ouders en doen wij mee aan een aantal leesbevorderingsprojecten, zoals theaterlezen, prentenboekproject of de kinderjury. Daarnaast hopen we door onze cursus Zin in Lezen de leesmotivatie te bevorderen.