Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Verkeersveilige school


Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen komen. Daarom besteden wij regelmatig aandacht aan het thema “verkeer”. Dit doen wij door verkeerslessen te geven, door naar  verkeersvoorstellingen te  gaan, door mee te doen aan de fietsenkeuring en aan het  jaarlijkse verkeersexamen.