Hieronder twee versies. De versie voor de iPhone (2e) en de versie voor de webmail (1e).

Versie webmail


Met vriendelijke groet,

Naam
Overige gegevens

     

A Hoofdstraat 144, 7755 NN Dalerveen
T 0524-221261 | E voorletterachternaam@sg-owsa.nl 
W www.stidalschool.nl | www.onderwijsstichtingarcade.nl


De afzender heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Onderwijsstichting Arcade aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en dit bericht (met bijlagen) van uw computer(s) te verwijderen. Onderwijsstichting Arcade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

 

Versie iPhone


Met vriendelijke groet,

Naam
Overige gegevensA Hoofdstraat 144, 7755 NN Dalerveen
T 0524-221261 | E voorletterachternaam@sg-owsa.nl 
W www.stidalschool.nl | www.onderwijsstichtingarcade.nl


De afzender heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Onderwijsstichting Arcade aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en dit bericht (met bijlagen) van uw computer(s) te verwijderen. Onderwijsstichting Arcade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.