Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om besteding schoolgeld, veiligheid, gelijke behandeling of schooltijden. De MR probeert hiermee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van (het onderwijs op) school. Over de verschillende onderwerpen is daarvoor regelmatig contact met de directeur. De directeur maakt dus geen onderdeel uit van de MR.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap vastgelegd.

Mocht er iets spelen op of rond school? Loop er niet verder mee rond, maar maak zaken bespreekbaar. Als MR vinden wij het daarom belangrijk dat wij makkelijk te bereiken zijn. Hiervoor kunt u ons persoonlijk benaderen, telefoon, e-mail (mr@stidalschool.nl) of post. De contact gegevens staan ook op de site van de Stidalschool. Uiteraard zal alles vertrouwelijk worden behandeld.

En alleen dan kunnen we samen voor zorgen voor een goede kwaliteit.

De MR bestaat  uit de volgende leden:
Inge Kiers (lid)
Roely Rijkens (lid/secretaris)
Margriet Koel (voorzitter)
Hayo van der Kamp (lid)