Ouderraad


Aan de Stidalschool functioneert een Ouderraad (OR).  Sinds oktober 2008 is de Ouderraad een vereniging. Alle ouders van de school zijn lid van deze vereniging. Het bestuur van de OR bestaat uit zeven ouders van leerlingen. Bij de vergaderingen is ook altijd een leerkracht aanwezig. 

De Ouderraad houdt zich hoofdzakelijk bezig met het organiseren en begeleiden van activiteiten.
De taken van de OR kunnen als volgt worden samengevat:
de bloei van de school bevorderen,
de interesse van de ouders in de school bevorderen,
bevorderen dat ouders ondersteunende activiteiten voor school verrichten.
 
De Ouderraad houdt in september een zakelijke ouderavond. Deze avond is bedoeld om inzicht te geven in de werkwijze van de raad en verantwoording af te leggen over de financiën.

Sinds de zakelijke ouderavond bestaat de OR uit de volgende leden:

Voorzitter:                
Harm Bouwers

Secretaris:
Bas Blaauw

Penningmeester:
Hanneke Ettekoven

Leden: 
Anneke Maat
Daniëlle Lanjouw
Rosalie Benjamins
Jolanda van der Spoel (leerkracht)