Buitenschoolse sportactiviteit groot succes.
De 1e buitenschoolse sportactiviteit was een groot succes. Er deden bijna 30 kinderen mee, die allemaal genoten van een extra uurtje buiten sporten. De buurtsportactiviteit kwam handen te kort. Op zoveel kinderen had hij niet gerekend. Bij de volgende buitenschoolse sportactiviteit op 7 juli zal hij zich dan zeker ook laten ondersteunen. Hoe mooi zal het zijn als we dan weer op zo'n groot aantal kinderen kunnen rekenen. Dit initiatief zal zeker ook volgend jaar een vervolg krijgen.