Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade

Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Ons team heeft zich de afgelopen jaren laten scholen tot didactisch coach. Door het didactisch coachen  willen we kinderen bewust laten worden van hun eigen leerstijl/leerhouding en ze leren hoe ze zelf met de leerstof om kunnen gaan. Daarnaast leren we leerlingen hoe ze hun opdrachten kunnen aanpakken en waar ze tegen aanlopen bij het leren. Door leerlingen hiervan bewust te maken, leren we ze zelfstandig hun problemen op te lossen, maar ook hun eigen valkuilen te herkennen. Dit jaar zullen nieuwe personeelsleden de cursus ook gaan volgen.
 
Om een doorgaande lijn te creëren in het thematisch werken hebben we afgelopen jaren allemaal een cursus onderzoekend en ontdekkend leren met thema’s gevolgd. Dit jaar willen we dit verdiepen met de cursus Zin in Lezen. Deze cursus hebben de leerkracht van groep 123 en de onderwijsondersteuner het afgelopen jaar al gevolgd voor de onderbouw en dit jaar volgt de rest van het team de cursus die toegespitst is op de midden en bovenbouw. Overigens sluiten de onderbouwcollega's daarbij weer aan.
 
Naast de gezamenlijke studiemomenten volgt elke leerkracht ook nog eigen cursussen vanuit het Arcadebrede programma, zoals bijvoorbeeld het omgaan met hoogsensitieve leerlingen. Mooi om te zien dat één van onze leerkrachten zelf een workshop verzorgt in het bovenschoolse aanbod.