Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 
 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. We vragen een vrijwillige ouderbijdrage van 15 euro per leerling.
Daarvan bekostigen we:  Voor het schoolreisje van de groepen 1 t/m 5 en het schoolkamp van groep 6,7 en 8 wordt door de school aan de ouders een bijdrage  gevraagd.  Voor de groepen 1 t/m 5 is dit 25 euro, voor de leerlingen van groep 6,7,8 is de bijdrage 60 euro. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage met ouders gedeeld. De school draagt zorg voor het innen van deze bedragen.