Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht


Vervanging bij afwezigheid leerkracht


Bij afwezigheid van een leerkracht wordt zo snel mogelijk getracht vervanging te regelen. Hierbij worden de volgende acties uitgevoerd:

Lees hier verder >>

Bij ons als kleine school lukt het meestal de vervanging intern op te vangen. In de afgelopen jaren, zelfs niet in tijden van Corona, is het niet voorgekomen dat leerlingen naar huis zijn gestuurd. Bij langdurige inval gaan we samen op zoek naar een passende vervanging.