Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Schooltijden


De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten wel een echte onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan een stuk bezig zijn met leren. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.
 
Onze schooldagen zien er als volgt uit:
We starten in de ochtend om 8.30 en eindigen om 14.30 uur. Tussendoor hebben we pauze van 10.15-10.30 uur en van 12.15-12.30 uur. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen om 12.30 vrij. De leerlingen van groep 1-4 zijn daarnaast ook vrij op de vrijdagmiddag.
 
 Dagen  Ma
 ocht
 Ma
 mid
 Di
 ocht
 Di
 mid
 Wo
 ocht
 Wo
 mid
 Do
 ocht
 Do
 mid
 Vr
 ocht
 Vr
 mid
 Gr 1-4  x  x  x  x  x  --  x  x  x  --
 Gr 5-8  x  x  x  x  x  --  x  x  x  x