Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Opvangadres


Als u als ouder langere tijd niet thuis bent, terwijl uw kind naar school gaat, geef dan een opvangadres of een telefoonnummer door. Als kinderen ziek worden is het prettig te weten waar ze terecht kunnen.