Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Vakantieregeling
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Op de fiets naar school


Omdat de parkeergelegenheid bij school op sommige breng- en haalmomenten te beperkt is, verzoeken we iedereen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Mocht dit op sommige dagen niet mogelijk zijn, dan verzoeken we u de leerlingen zo snel mogelijk af te zetten en weer te vertrekken. Mede vanwege deze drukte hebben we besloten de leerlingen niet meer op het plein te laten wachten tot de bel gaat, maar direct naar binnen te laten gaan. Zij worden daar opgevangen door de leerkracht en kunnen direct plaatsnemen aan hun tafel en bijvoorbeeld starten met het lezen. Eén van de leerkrachten staat op het plein om de leerlingen daar te begroeten en eventueel vragen te beantwoorden. Mocht er toch iets zijn wat u voor schooltijd wil laten weten aan de leerkracht, dan kunt u dat altijd telefonisch doen.