Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Eten en drinken


U kunt uw kind ’s morgens wat fruit en drinken meegeven naar school en voor de middagpauze een lunchpakket. In alle groepen krijgen de kinderen voor de pauze de gelegenheid hun fruit op te eten en ’s middags de lunch. Geeft u uw kind het fruit alstublieft op een dusdanige manier mee dat het binnen afzienbare tijd op te eten is.  We adviseren dringend geen snoep, kauwgum of allerlei soorten koekjes mee te geven. Kortom, we gaan voor gezond!