Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Vakantieregeling
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Traktaties


De verjaardag van uw kind is iets bijzonders. Dit  vieren wij graag op school. Uw kind mag alle kinderen uit de eigen klas trakteren voor zijn of haar verjaardag. Om het jarige kind de aandacht te geven die het op deze speciale dag verdient, hebben we afgesproken dat jarige leerlingen voor de pauze worden toegezongen en ook dan de klassen rond mogen gaan met hun traktatie. Wij stellen het op prijs als het kind op iets gezonds trakteert. Ouders van kleuters mogen in overleg met de leerkracht even aanwezig zijn bij de viering.