Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Vakantieregeling
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Gymles


De leerlingen van groep1, 2 en 3 doen de bewegingslessen in en rond de school. Het uitgangspunt is daarbij zoveel mogelijk de lessen buiten op ons mooie schoolplein te doen. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gymmen op vrijdagmorgen onder begeleiding van een vakleerkracht. Ze worden met de bus naar  de sporthal in Dalen gebracht. Tijdens de gymles dragen de leerlingen een korte broek met een shirt. De meisjes mogen ook een turnpakje dragen. In de sporthal zijn alleen gymschoenen met lichtgekleurde zool toegestaan. Een paar keer per jaar zijn er gastlessen van verschillende verenigingen.
De kinderen van de groepen 4  t/m 8 nemen de gymspullen mee naar huis. Na de gymles wordt er niet gedoucht.  Daarnaast zoeken we ruimte in het rooster om één of meerdere keren nog een spel buiten te spelen.