Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs


Op school worden er wekelijks GVO en HVO lessen aangeboden waaraan de leerlingen deel kunnen nemen. Leerlingen van groep 3 en 4 nemen standaard deel aan de GVO lessen, voor de andere leerlingen is dit jaarlijks een keuze. De lessen worden verzorgd door externen.